Cayman 19 Sport ranieri international
Cayman 19 Sport

Length = 19’52” | Beam (inflated) = 8’20” ft. | Weight = 1102 lbs

Cayman 21 Sport italian boat
Cayman 21 Sport

Length = 21’16” ft. | Beam (inflated) = 8’20” ft. | Weight = 1,322 lbs.

CAYMAN 23 SPORT

Length = 23’3” ft. | Beam (inflated) = 9’18” ft. | Weight = 1,543 lbs

CAYMAN 23 SPORT TOURING

Length = 23’3” ft. | Beam (inflated) = 9’18” ft. | Weight = 1,653 lbs.

CAYMAN 26.0 SPORT TOURING

Length = 25’6” ft. | Beam (inflated) = 9’18” ft. | Weight = 2,646 lbs

Italian Boat 27 touring
CAYMAN 27 SPORT TOURING

Length = 28’2” ft. | Beam (inflated) = 10’50” ft. | Weight = 3,968 lbs.

CAYMAN 28.0 EXECUTIVE

Length = 28’2” ft. | Beam (inflated) = 10’80” ft. | Weight = 4410 lbs

Italian boats 35 executive
CAYMAN 35 EXECUTIVE

Length = 35’4” ft. | Beam (inflated) = 12’50” ft. | Weight = 7,055 lbs.

CAYMAN 38 EXECUTIVE ITALIA BOATS
CAYMAN 38.0 EXECUTIVE

Length = 28’2” ft. | Beam (inflated) = 10’80” ft. | Weight = 4410 lbs